Translate

2015年4月1日

KIND OF YOU-Vietnam_Ho chi minh city
KIND OF YOU

In
Vietnam
Ho chi minh city

KIND OF YOU

越南
胡志明市
紀念明信片When 
were you happy about yourself last time?
Actually,
we had long ago ignored what's really inside us:
we are unique.

How about going back to the original you
learning to love your special again,
and recalling the moment of pride.

最近一次
對自己滿意是什麼時候呢?
其實我們自己
都有著別人仰慕及最特別的地方
但你一直忽略了它;

現在讓我們
回到最純真的時代
想想自己還很滿意自己的那一刻。

Bạn
Lần gần đây nhất
Bạn tự cảm thấy vưa lòng về mình là khi nào?
Thật ra chúng ta
Có lúc người khác rất ngưỡng mộ một điểm đặc biệt nào đó của mình.
Nhưng mình lại bỏ quên nó
Bây giờ chúng ta hãy quay lại thời thơ ngây đó

Hãy nghĩ xem cảm thấy rất hài lòng về mình là thơi khắc nào?