Translate

2015年2月10日

KIND OF YOU-Thailand_Bangkok


KIND OF YOU

In
Thailand
Bangkok
KIND OF YOU

泰國
曼谷
紀念明信片When 
were you happy about yourself last time?
Actually,
we had long ago ignored what's really inside us:
we are unique.

How about going back to the original you
learning to love your special again,
and recalling the moment of pride.

最近一次
對自己滿意是什麼時候呢?
其實我們自己
都有著別人仰慕及最特別的地方
但你一直忽略了它;

現在讓我們
回到最純真的時代
想想自己還很滿意自己的那一刻。


เวลาไหน 
ในช่วงระยะนี้ที่คุณรู้สึกพึงพอใจ เกี่ยวกับตัวคุณบ้าง
จริงๆแล้ว พวกเราทุกคนล้วนมีคนท ี่ชื่นชอบหรือสถานที่ที่พิเศษ แต่บางทีี่ 
คุณอาจเผลอมองข้ามมันไป
พวกเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอนนี้ให้พวกเราย้อนกลับไปช่วง เวลาที่ไร้เดียงสาและสดใส มาแบ่ง ปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองกัน
เถอะ.